VARDAR ve BESA Gazeteleri

Gazeteyi Türk Arnavut Kardeşliği Derneği yayınlıyordu.

VARDAR ve BESA Gazeteleri
Yazar : Tarih : Okunma : Yorum Yap

BİR ZAMANLAR TÜRK ARNAVUT KARDEŞLİĞİ DERNEĞİ GAZETE ÇIKARAN GÜÇLÜ BİR DERNEKTİ. YAYIN ORGANI VARDAR ve BESA GAZETESİ İDİ

Türk Arnavut Kardeşliği Derneği 2. Dünya savaşı sonrasında komünist rejimden Türkiye’ye kaçan milliyetçi Arnavutlar tarafından kurulmuştu. Derneğin gazetesi, sağlık kabini ve pek çok dayanışma faliyetleri vardı.

Malesef dernek daha sonraki yıllarda dar bir varoş zihniyetin eline geçmiş. Uzun süre FETÖ ile birlikte faliyetler yapmış ve sonunda adresi, mülkü, yönetimi belirsiz bir tabela derneği haline düşürülmüştür.

Derneği bu hale getiren kişiler geçmiş yönetimin başarılarını gizlemiş, arşivini topluma açmamışlardır. Hatta bizim geçtiğimiz yıl Vardar Gazetesi ile ilgili yaptığımız haberlere, yalan Türk Arnavut Kardeşliği Derneğinin hiç bir zaman Vardar Gazetesi diye gazetesi olmadı diye saldırdılar. Derneğin tek yayınının onların bir kaç adet olarak bastıkları Besa dergisi olduğunu idda etmişlerdir. Bu kişilerin Vardar Gazetesini yok saydıkları gibi, Türkiye Arnavutlarının tek medyası Arnavut Haber hakkındaki karalama çalışması ve batırmaya çalışmalarıda Arnavut toplumuna nasıl ihanet ettiklerini gösteriyor.


Dernek kurucuları kimlerdi onuda bir başka yayında yazacağız.

BESA VE VARDAR GAZETELERİ

Türk Arnavut Kardeşliği derneği tarafından çıkarılan Besa ve Vardar gazetelerini bir araştırmacı İngliz Kütüphanesinde buldu. Tarihe ışık tutan gazeteler. O dönemde İstanbul’da Arnavutların nasıl örgütlü olduğunuda gösteriyor.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Arnavutluk ve Yugoslavya Komünist rejiminden kaçarak Türkiye’ye gelen aydın milliyetçi Arnavutlar Türk Arnavut Kardeşliği Derneğini kurmuştu. Derneğin etkin faliyetleri, Sağlık dispanseri, Gazetesi ve Lobi gücü vardı.

Malesef 30 yıldır Türk Arnavut Kardeşliği Derneği dar bir grubun elinde oyuncak olmuş durumda. Bugün ne tesisleri, ne etkin faaliyetleri nede yayın organı vardır. İstanbul’da kendileri dışında her Arnavut oluşumu kötüleyen bölen bu yapı, 4 yıldır Arnavut Haber’e karşı da yıpratma ve karalama çalışmaları yapıyor.

Not: Besa ve Vardar Gazetelerinin imtiyaz sahipleri dernek yönetiminde bulunan kişilerdir.

Derneğin çıkardığı ilk yayın organı olan Vardar Gazetesi hakkında Halil Özcan araştırmada bulunmuştur. Halil Özcan beyin bilimsel makalesi alttadır. ⬇️⬇️⬇️


Sürgündeki Arnavutların Sesi: Vardar Gazetesi
Halil Özcan
Arnavutluk’ta kurulan komünist rejime muhalif olup Türkiye’ye göç eden ve büyük kısmı İstanbul’a gelen Arnavutlar, Türk-Arnavut Kardeşliği Yardımlaşma Derneği’ni kurduktan sonra haftalık Vardar gazetesini 1952’de çıkarmaya başladılar. Gazete dönemin siyasetine uygun biçimde bir tutumla muhalif Arnavutları bir arada tutmaya çalışan bir program izlese de zamanla etkinliği daha da zayıfladı ve (18nci sayı hariç) her sayısı iki sayı olarak çıkartılarak 14 yılda 23-24 sayı (gerçekten toplam on beş sayı) ile sönümlenip kapandı.

Voice of Albanians in Exile
The opponents of the communist regime in Albania who moved to Turkey established the Turkish-Albanian Brotherhood Aid Association and started publishing the weekly Vardar newspaper in 1952. Although the newspaper followed a program that intended to keep together the opposition, in time, the association and the weekly lost the attention of its target audience and after 15 issues (most issues had two numbers so the number was 23-24 on the last issue) in 14 years, they were dissolved.
Kaynakça
Alpar, Hayri. “Bu mudur hakseverlik?, Vardar Gazetesi, 7 Mart 1964, s. 4, sayı: 21-22.

Alpar, Hayri. “Nato ve Yunanistan”, Vardar Gazetesi, 15 Haziran 1964, s. 3.

Davutoğlu, Şemseddin. “Adalet kuvvetli, ve kuvvetli âdil olmalıdır”, Vardar Gazetesi, 1 Ağustos 1952, s. 1. sayı: 5.

Davutoğlu, Şemseddin. “Hazır ol cenge, eğer ister isen Sulhu-Salâh”, Vardar Gazetesi, 22 Ağustos 1952, s. 1.

Davutoğlu, Şemseddin. “Reaksiyoner”, Vardar Gazetesi, 6 Haziran 1952, s. 1. sayı: 2.

Davutoğlu, Şemseddin. “Rüzgara tüküren, kendi yüzüne tükürmüş olur!..”, Vardar Gazetesi,18 Temmuz 1952, s. 1, sayı: 4.

Davutoğlu, Şemseddin. “Türk-Arnavut Kardeşliği Dâvası Yolu ve Uğrunda”, Vardar Gazetesi, 22 Şubat 1959, s. 1.

Davutoğlu, Şemseddin. “Yolumuz”, Vardar Gazetesi, 28 Mayıs 1952, s. 1. sayı: 1.

Dayı, Nadir. “Ortodoks Arnavutlar Patrikhane’yi takbih ettiler,” Vardar Gazetesi, 15 Haziran 1964, s. 3.

Gülbaloğlu, Teologos. “İt Ürür Kervan Yürür”, Vardar Gazetesi, 18 Temmuz 1952, s. 2.

Özcan, Halil. Atatürk Dönemi Türkiye-Arnavutluk İlişkileri (1920-1938), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2011.

Talha, Ekrem “Türkiye ve biz”, Vardar Gazetesi, 28 Mayıs 1952, s. 1-4.

Vardarerman, Şinasi. “Arnavutluk kızıl kapana nasıl girdi?..”, Vardar Gazetesi, 14 Mart 1953, s. 2.

Vardarerman, Şinasi. “Arnavutluk ve Müslümanlık, Arnavutluk, Türklüğün Eseridir…” Vardar Gazetesi, 28 Kasım 1952, s. 7.

Vardarerman, Şinasi. “Arnavutluk ve Müslümanlık, Arnavutluk, Türklüğün Eseridir…”,

Vardar Gazetesi, 9 Ocak 1923, s. 2.

Vardar Gazetesi, 28 Mayıs 1952

Vardar Gazetesi, 6 Haziran 1952

Vardar Gazetesi, 20 Haziran 1952

Vardar Gazetesi, 18 Temmuz 1952

Vardar Gazetesi, 1 Ağustos 1952

Vardar Gazetesi, 22 Ağustos 1952

Vardar Gazetesi, 28 Kasım 1952

Vardar Gazetesi, 9 Ocak 1953

Vardar Gazetesi, 14 Mart 1953

Vardar Gazetesi, 28 Kasım 1953

Vardar Gazetesi, 22 Şubat 1959

Vardar Gazetesi, 28 Kasım 1959

Vardar Gazetesi, 1 Haziran 1961

Vardar Gazetesi, 25 Ekim 1961

Vardar Gazetesi, 15 Haziran 1964

ARNAVUTHABER #ALBANIA #TÜRKİYE

Admin (info@arnavuthaber.com)

www.arnavuthaber.com Türkiye Arnavutlarına Yönelik Bağımsız İmece İnternet Yayınıdır

İlk yorumu siz yazın