Shqip

PYETJE?

PYETJE?

NJË THIRRJE PËR PRESIDENTIN DHE ANËTARËT E BORDIT TË SHOQATËS VËLLAZËRIA SHQIPTARE?..