Arnavutların birliği, Prizren Ligi

Amaç, hedef Vatanın muhafazası, Milletin bekasıdır.

Yazar : Tarih : Okunma : Yorum Yap

Arnavutların birliği, Prizren Ligi

 
Dostlarım merhaba,
 
Aklı karışık milliyetçi, ulusalcı ve islamcılara fabrika ayarı gerekiyor. Bu sebeple 2+2=4 gibi net sonuç veren bazı gerçekleri tekrarlamam gerekiyor.
Bir yanda; İzmir ve Anadolu’nun işgaline ses çıkarmayan Vahdettin ve saltanat yanlıları hain oluyorsa Kuvvayi Milliye kahraman vatansever direnişçi ise
Diğer yanda; Uçlin, Gusi ve Arnavut vatanını Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan’a bırakan padişah nasıl ulu hakan? Vatanlarını savunmak için Kuvvayi Milliye gibi direren Arnavutlar nasıl hain oluyor?
Bu sebeple Kuvvayi Milliye ne ise Prizren Birliği’de odur.
Arnavutlar dışında, Sırplar, Türkler, Bulgarlar, Yunanlılar vs hepsi kendi etnik ulusal ülkesini kurmak için mücadele etmiş. Sonunda bunu başarmışlardır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti balkanlarda Türk kökenlileri soydaş görmekte Arnavut, Boşnak ve Pomak ayrı tutulmaktadır. Osmanlı çökerken Arnavut ve Boşnak’ın kendi ulusallaşmasına izin vermedi. Diğer hiristiyan balkan ülkeleri ulusallaşırken Arnavut ve Boşnağa engel olan Osmanlı İmparatorluğu sultanları ve ittihatçı kadrolardır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Bulgaristan, Yugoslavya ve Yunanistan ile kurdukları ilişki kadar Arnavut ve Boşnağa duyarlı olmadı maalesef. Uygulanan mübadele, serbest göç vs politikalar ile adeta Balkan ülkelerinin Türk, Arnavut, Boşnak ve Pomak etnik temizliğine çanak tuttular. Türkiye’de şu anda Balkanlarda yaşayan Arnavut ve Boşnak’tan fazla Arnavut ve Boşnak yaşıyor. Batı ülkeleri sayısı 50 bin’i geçmeyen Arnavut nüfus barındıran ülkeler Arnavut toplumuna, siyasetine destek açıklayıp kendilerine yakın dururken, Türkiye’nin bakış açısı milliyetçi iktidar döneminde Makedonya ve Kosova’da sayısı 50-60 bin olan Türk’ü sadece soydaş görmek ile sınırlı. İslamcı iktidar döneminde bölge diyanet işleri başkanlarına ve cemaatlere destek ile sınırlı maalesef. Peki Türkiye’deki milyonlarca Arnavut ve Boşnak’ın soydaşı olan balkanlardaki Arnavut ve Boşnaklar Türkiye Cumhuriyetinin soydaşı değil mi? Hepsinin sosyal toplumsal siyasi katmanları ile iletişimde olmak, sinerji yaratmak gerekmez mi? Yoksa bir tek saftirik Arnavutlar Osmanlı’yı ayakta tutmaya çalıştıkları için bugün cezalandırılıyor mu?
Arnavutlar 1878’de kendi Ulusal çıkarlarının gerektiği gibi hareket etmedi. Birlikten yana oldu. Osmanlı’nın dağılmasından sonra en zararlı çıkan millet Arnavutlardır. Bu sebeple’de 90bin km2 Arnavut vatanının 65.binkm2 100 yıldır işgal altındadır. Bugün Arnavutlar ırkçı, Arnavutlar savaşçı, Arnavutlar ABD ile işbirliğinde vs vs söylemler yanlıştır. 100 yıllık bu mücadelede şu anda ABD dışında kuvvetli destek yoktur. Dünya’da en çok Arnavut’un yaşadığı ülke bugün Arnavutların arkasında kayıtsız şartsız durmuyorsa. Arnavutların ABD ile işbirliğine kimse itiraz edemez. Ayrıca Türkiye Arnavutlarının ve Boşnaklarının beklentisi kendilerinin Türkiye’nin birliğinden yana oldukları gibi, Türkiye Cumhuriyetinin de Balkanlar da Arnavut ve Boşnakların tüm kesimlerinin yanında olmasıdır.
Son olarak, Balkanlarda Arnavutlar büyük Arnavutluk peşinde değildir. Doğal, kadim, kendi yaşadıkları Vatanlarını kurtarma ve koruma derdindedir.
Başkasının yaşadığı toprakları değil, kendilerinin üstünde yaşadığı toprakların birleşmesini istemektedirler.
Bu sebeple ne yayılmacı, ne istilacı, nede saldırgandırlar.
Amaç, dava, hedef; Vatanın muhafazası, Milletin bekasıdır.
Kemal Vardar
Kemal Vardar (kemalvardar99@gmail.com)

İlk yorumu siz yazın