Türkiye’de ilk Çameria Protestosu

Çameria Soykırımı 2000’li yıllarda Arnavut Gençler tarafından ilk defa Türkiye gündemine taşınmıştı..

Türkiye’de ilk Çameria Protestosu
Yazar : Tarih : Okunma : Yorum Yap

Türkiye’de ilk Çameria Protestosu 🇦🇱
Protesta e parë e Çamërisë në Turqi 🇦🇱

Türkiye’de ilk Çameria protestosu ARNAVUT GENÇLİK önderliğinde yapıldı. 15 yıl önce İstanbul’un en dinamik Arnavut oluşumu gençlerin kurduğu Arnavut Gençlik’ti. Arnavut Gençlik’in Türk Arnavut kardeşliği derneği yönetimine yaptığı baskı sonucu, Taksim’de yürüyüş organize edilmiş, Yunanistan protesto edilmişti.

Ayrıca sosyal medya ve internet üstünden ilk Çamerya Soykırım görselleri ARNAVUTCOM, ARNAVUTUMCOM VE ARNAVUTUZBİZ tarafından hazırlanmış ve milyonlarca kişiye ulaştırılarak, Yunanistan’ın işlediği Çamerya Soykırımı gündeme taşınmıştır.

İlk Çameria Soykırım Görseli ArnavutCom Kralı tarafından hazırlanmıştır.

Dernekler bugün bile bu gençler tarafından dizayn edilen görselleri logoları keserek kullanmaktadır.

Bu görselde ArnavutCom adına Orhan Vardar tarafından hazırlanmıştır.

2000’li yıllarda ki Arnavut Gençliği yeni nesil olarak, Arnavut toplumunun bağrından çıkmıştır. Kurdukları internet siteleri ile Arnavut kültürünü, tarihini, dilini ve müziğini öğreten okul oldular.

Fotorağflarda Arnavut Gençlik aktivistileri pankartı taşırken ve Arnavut Haber editörü, Arnavut Gençlik aktivisti Yusuf Gostivar Kamil Bitiş protesto metnini okurken yanında duruyor. Arnavut Gençlik aktivisti Cihat Şarkan mikrofonu tutuyor. O dönem gençler tarafından hazırlanan görsellerden bir kaçı görülüyor.
Not: Arnavut Gençlik dernek olmadığı için protestonun resmi izinleri Türk Arnavut Kardeşliği Derneği adına yapılmıştır. Dernek yönetimi Protesto kararını gençlerin talep ve baskısı sonucu almış ve organize etmiştir.

Orhan Vardar tarafından hazırlanan Çameria Soykırım görseli..

Protesta e parë e Çamërisë në Turqi 🇦🇱

Protesta e parë e Çamërisë në Turqi u mbajt nën drejtimin e RINIA SHQIPTARE 15 vjet më parë, organizata më dinamike shqiptare në Stamboll ishte Rinia Shqiptare, e themeluar nga të rinjtë. Si pasojë e presionit të ushtruar nga Rinia Shqiptare në drejtimin e Shoqatës Vëllazëria Turko-Shqiptare, u organizua një marshim në Taksim dhe u protestua në Greqi.

Për më tepër, imazhet e para të gjenocidit në Çameria në mediat sociale dhe në internet u përgatitën nga ARNAVUTCOM, ARNAVUTUMCOM DHE ARNAVUTUZBİZ. Duke prekur miliona njerëz, gjenocidi i Çamërisë i kryer nga Greqia u soll në axhendën e Turqisë.

Edhe sot, shoqatat përdorin imazhe të krijuara nga këta të rinj duke prerë logot.

Rinia Shqiptare në vitet 2000 doli nga zemra e shoqërisë shqiptare si një brez i ri. Ata u bënë një shkollë që mëson kulturën, historinë, gjuhën dhe muzikën shqiptare me faqet e tyre të internetit.

Fotot: Aktivistët e Rinisë Shqiptare duke mbajtur pankarta dhe redaktori i ARNAVUT HABER, aktivisti i të rinjve shqiptarë Yusuf Gostivar duke qëndruar pranë Kamil Bitiş duke lexuar tekstin e protestës. Aktivisti i Rinisë Shqiptare Cihat Şarkan mban mikrofonin. Bashkangjitur janë disa nga imazhet e përgatitura nga të rinjtë e asaj periudhe.
Shënim: Meqenëse Rinia Shqiptare nuk është shoqatë, lejet zyrtare për protestën janë bërë në emër të Shoqatës Vëllazëria Shqiptare Turke. Drejtimi i shoqatës mori dhe organizoi vendimin e protestës si pasojë e kërkesës dhe presionit të të rinjve.

ArnavutumCom tarafından hazırlanan Çameria görseli. Logo kısmı kesilerek dernekler tarafından paylaşıldığı için orjinaline ulaşamadık.

ARNAVUTHABER #GENOCID #SOYKIRIM #ÇAMERIA #ARNAVUTGENCLIK

Admin (info@arnavuthaber.com)

www.arnavuthaber.com Türkiye Arnavutlarına Yönelik Bağımsız İmece İnternet Yayınıdır

İlk yorumu siz yazın