İKİ TARAFTA YANLIŞTA

Etnik Türk’çüler de, Ümmetçiler de yanlış yolda.

Yazar : Tarih : Okunma : Yorum Yap

İKİ TARAFTA YANLIŞTA

Son günlerde Suriye’liler için Balkan kökenlilere yönelik Ahmet Uysal’ın açıklamasıda, Balkan Türk’lerinin cevaplarıda yanlıştır. 1800 yılı öncesi İmparatorluk Hanedanı ve bu hanedanı koruyan kesimler vardır. Bu noktada imparatorluğun Balkan topraklarında kuruluşu ve orada gelişmesi ana askeri gücün balkanlar olduğunu gösteriyor. Bu askeri gücün ana unsuru Arnavut, Boşnak ve Pomak kuvvetleridir. Bunlar sayesinde imparatorluk Anadolu’da gelişmiş ve 3 kıtaya yayılmıştır.

Bu sebeple imparatorluğu geliştiren unsur ne Suriye’de yaşayan Araplar nede ikide bir isyan ettikleri için Balkanlara yerleştirilen Karaman beyliği mensuplarıdır. Bu kesimlerden 1800 yılı öncesi paşa, vezir vs bile yoktur.

Türk milleti 1800 yılından sonra ağır ağır ulusallaşmıştır. Vatana emek veren, sahiplik ve aidiyet hisseden 500 yıl batı sınırlarını koruyan, bugün Akdeniz Afrikasından Ortadoğuya kadar yayılmış Osmanlı Ordusu torunları olarak kalan Türk,Arnavut, Boşnak, Pomak, Çerkez, Kürt kökenliler vardır.

İşte bu halk imparatorluk savaş kaybettikçe, çekilen ordu ile birlikte, kalan toprağa çekilmiştir. Balkan toplumunun askeri unsuru olan Arnavut, Boşnak ve Pomaklar Anadolu’ya çekilmese kaybedilen balkanlarda Osmanlı’nın askeri gücü oldukları için yaşama şansları yoktur. Bugün bile Bosna ve Kosova’da yaşanan soykırımlar, Osmanlı imparatorluğun’a olan düşmanlıktan kaynaklanır.

Bu sebeple fetihlerde varlığı okunmayan, Osmanlı’ya isyan ettikleri için balkanlara dağıtılan karaman beyliğinin torunları, Osmanlı’ya asker vermeyen Suriye araplarının bugün yaygara yapması boşunadır. Bir kesim etnik Türk olduğu için vatan benim diyor, Balkan Türk’ü Arnavut, Boşnak ve Pomakların emeğine konmaya çalışıyor, öteki ise ümmet olduğu için Türkiye’de yaşama hakkım var diyor. İkisi de yanlıştır. Asıl olan iki kesiminde geçmiş 600 yılda vatana verdikleri emektir.

Osmanlı tahrir defterleri arşivleri ortadadır. Balkanlarda kökeni Asker olan aileler bellidir, orduya asker veren Arnavut aşiretleri bellidir. Aynı şekilde Suriye’de Türkiye yanlısı olup seceresi imparatorluğa emek verenlerden olanlar vardır.

Uzun sözün kısası, Türkiye Cumhuriyeti Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğuda aynı uğurda şehit olan herkesin ortak vatanıdır. Kurtuluş adasıdır. Bu ne etnik Türk’lüğe, ne Dine, ne Mezhepe dayanır. Bunun dayanağı 600 yıllık imparatorluğun ayakta kalmasına verilen emek ve dökülen kandır. İnsanları Hısım ve Hasım yapan konu budur. Biz bu sebeple 3 kıtada varlığı korumak için mücadele eden tüm kesimleri etnik kökene bakmadan Hısım ve Kardeş görüyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti aynı şekilde vatan için mücadele edenlerce kurulmuştur. Bugün bunu kimse Etnik kimliğe yada Dine dayandıramaz. Bunun ölçüsü DÖKÜLEN KAN, ve Vatana aidiyet duygusudur.

Bu sebeple Balkanlardan gelenleri dışlayanlar da, Suriyelilerin tamamını dışlayanlar da hata içindedir.

Türkiye Cumhuriyetini VATAN, Bayrağını NAMUS ve ŞEREF olarak gören, Bu bayrak ve 3 kıtadaki vatan için 600 yıl mücadele eden herkesin torunlarının Türkiye’de yaşama hakkı vardır. Bizim Milletimize mensubiyet soydaşlık sadece Etnik Türk’lük yada Sadece Müslüman olmakla ölçülemez. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan, vatanı seven, bayrağına bağlı herkesin yurtdışında kalmış akrabası SOYDAŞIMIZ’dır.

Hasip Gültaş

ARNAVUTHABER

Hasip Gültaş (hasipgultas@gmail.com)

İlk yorumu siz yazın