Arnavutluk’ta kamu hizmeti için yeni standartlar

Standarde të reja për shërbimin publik në

Arnavutluk’ta kamu hizmeti için yeni standartlar
Yazar : Tarih : Okunma : Yorum Yap

Arnavutluk’ta kamu hizmeti için yeni standartlar

 

Tiran, Krujë, Fier ve Kavaja’daki ofislerden sonra, Entegre Hizmetler Arnavutluk Teslim Ajansı (ADISA), Gjirokastra’daki yeni açılan bürosuyla ağını genişletiyor. Hızlı ve şeffaf kamu hizmetlerine duyulan ihtiyaç artmakta ve ADISA bu Avrupa standartlarını karşılamanın iyi bir örneğidir. Tüm ADISA ofisleri, vatandaşa hizmet sunan devlet kurumlarıyla bağlantılıdır.

“Gjirokastra ADISA, Arnavutluk’ta  açılan 5. ofis ve şu anda 235 hizmet sunmaktadır Bazı kurumlar, IPRO resepsiyon ofisi, Sağlık Kartı, NBC, Kayıt Ofisi vb. Bulunmaktadır. Toplamda 22 sayaç bulunmaktadır. Gjirokastra’daki yenilik ALEAT’in merkezin bir parçası olması “dedi.

ADISA vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Bakan Harito’ya göre, bu tüm ofislerde, özellikle Tiran’da  çok yüksek. Bu, ADISA Genel Müdürlüğünün, büroyu Tiran’da genişletme olasılığını değerlendirmesine yol açtı. “Fier’deki büro iki yıl önce açıldı ve şimdiye kadar 3000 başvuru yapıldı. Bakan Harito, en büyük ofis olan Tiran’da 1 Eylül’den bu yana mülk değerlemesi için 20.000 başvurunun yapıldığını söyledi.

Farklı hizmetler için başvurular ADISA’ya gönderilir ve istenen belgeyi veren ilgili kurumlara gönderilir. Bütünleşik kamu hizmetlerinin sağlanması, servis üreten kurumlardan hizmet verilen sayaçları birbirinden ayırarak istismar edici davaları ortadan kaldırmaktadır. Başbakan Rama, “Bu hizmetlerin ülke genelinde sağlanması, hizmeti yüzlerce ofise gitmek orunda kalmayacak vatandaşlara kolaylık sağlamaktadır. Tek başvuru da buradan bulunacaklar ve buradan yanıt alacaklar.” dedi. Çeşitli birim yada ilgili büroda, işini haletmek için, rüşvet vermek zorunda kalmayacaklar. Bu merkez, çevrimiçi servis güçlendirildiğinde daha da gelişecek çünkü insanlar evden akıllı telefonları veya bilgisayarları ile aynı hizmeti alacak, Bu yüzden buraya gelmek zorunda kalmayacaklar. Bu sistemi dört yıl içinde tüm belediyelere genişleteceğiz ve kamu dairelerinde yapılan çok sıkı işkence döngüsünü bir defada ve bir kere tamamlayacağız “dedi.

www.arnavuthaber.com / Arnavutluk Servisi

Standarde të reja për shërbimin publik në

Qendra e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA), pas zyrave në Tiranë, Krujë, Fier dhe Kavajë, zgjeron rrjetin e saj me zyrën e hapur rishtazi në Gjirokastër. Nevoja për shërbime publike të shpejta dhe transparente është gjithnjë e më shumë në rritje dhe ADISA është shembulli i duhur i plotësimit të këtyre standardeve europiane. Të gjithë zyrat e ADISA janë të lidhur me institucionet shtetërore që ofrojnë shërbime për qytetarin.

“ADISA Gjirokastër është qendra e 5-të që hapet në Shqipëri. Aktualisht, në qendrën e Gjirokastrës mund të aksesohen 235 shërbime. Këtu ndodhen disa institucione, zyra pritëse e ZRPP-së, Karta e Shëndetit, QKB-ja, Gjendja Civile etj. Në total janë 22 sportele. Në Gjirokastër kemi risinë se është edhe ALEAT-i, si pjesë e qendrës,” – u shpreh Drejtoresha e Përgjithshme e ADISA.

ADISA është mirëpritur nga qytetarët. Sipas ministres Harito, fluksi është tepër i lartë në të gjithë zyrat, veçanërisht në Tiranë. Kjo ka bërë që Drejtoria e Përgjithshme e ADISA-s të shohë mundësinë e zgjerimit të zyrës së saj në Tiranë. “Në Fier, zyra është hapur para dy javësh dhe deri tani ka pasur 3000 aplikime. Në Tiranë, që është zyra më e madhe, nga 1 shtatori ka pasur 20 000 aplikime për rivlerësim të pasurisë”, – tha ministrja Harito.

Pranë ADISA bëhen aplikimet për shërbime të ndryshme, të cilat i përcillen institucioneve që më pas prodhojnë dokumentin e kërkuar. Ofrimi i shërbimeve publike të integruara ndajnë sportele ku ofrohet shërbimi nga institucionet që prodhon shërbimin, duke eliminuar edhe rastet abuzive. “Shtrirja e gjithë këtyre stacioneve në gjithë Shqipërinë, – u shpreh Kryeministri Rama, – do transformojë komplet shërbimin për qytetarët, që nuk do jetë nevoja të ikin në qindra dyer e zyra, por vijnë këtu direkt dhe ose e marrin në shtëpi përgjigjen, ose e marrin në zyrën përkatëse, sipas rastit, gjithmonë pa kaluar nga kanalet e ryshfeteve. Ajo që do ta rrisë dhe më shumë është kur të fuqizohet shërbimi online. Njerëzve t’u thuhet që këtë shërbim mund ta marrësh nga shtëpia, nga telefoni, nga kompjuteri e nuk ka nevojë të vish në zyrë. Në të gjitha bashkitë, për katër vite, ne do ta plotësojmë këtë sistem dhe me këtë sistem mbyllet cikli shumë vjeçar i torturave nëpër zyra.”

Admin (info@arnavuthaber.com)

www.arnavuthaber.com Türkiye Arnavutlarına Yönelik Bağımsız İmece İnternet Yayınıdır

İlk yorumu siz yazın