Balkan Göçmenlerine İstisnai Vatandaşlık Hakkı

Birinci derece TC vatandaşı yakını ve haymatos olanlara müjde.

Balkan Göçmenlerine İstisnai Vatandaşlık Hakkı
Yazar : Tarih : Okunma : Yorum Yap

“İstisnai Vatandaşlık Genelgesi” yayımlandı

Geçen Mart ayında Ankara’da Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Rumeli – Balkan Çalıştaylarının finalinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklanan haymatlos veya 1. derece yakını T.C. vatandaşı olanlara uygulanacak olan “İstisnai Vatandaşlık Genelgesi” yayımlandı.

İlk olarak Türk Vatandaşlarının birinci derecede akrabası olup, Türk Vatandaşlığı olmayanların, aylık 53 TL prim yatırmaları karşılığı Türkiye’deki tüm sağlık sisteminden faydalanmaları imkanı verilmişti.

Çalıştaylarda alınan kararlar gereği ikinci sonuç ikamet tezkereleri oldu. Balkanlardan gelen soydaşlarımız artık altı ay, bir yıl gibi kısa süreli ikamet tezkereleri yerine, elindeki pasaportunun süresi kadar ikamet tezkeresi alabilecekler.

Ve üçüncü gelişme de 31.05.2017 tarihli Genelge ile Bulgaristan, Yunanistan, Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova vatandaşlarından,

a) 01 Ocak 2017 tarihinden önce Türkiye’ye giriş yapmış olanlar,

b) 2- Birinci derece yakını (Anne – Baba, Eş veya Çocuk) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olanlar veya Türkiye’de Haymatloz olanlar,

c) Yasal bir ikamet izniyle Türkiye’de bulunanlara

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararı ile “istisnai vatandaşlık” verilmesine yönelik genelge yayınlanmıştır.

Başvurular İl Nüfus Müdürlüklerine yapılacaktır. Ayrıntı için lütfen genelgeyi indiriniz.

http://balgoc.org.tr/2017/vatandaslik.pdf

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- İsteği Belirtir Form Dilekçe (VAT – 4),
2- Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise vatansız olduğunu gösterir belge,
3- Medeni Hal Belgesi,
4- Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge (Bu belgeler kendi resmi makamlarından alınmış ve Nüfus Hizmetleri Kanununun 167. maddesine göre usulüne uygun şekilde onaylanmış olacaktır.)
5- Başvuru tarihi itibari ile geçerli ve başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi,
6- Kişinin haymatlos olması durumunda T.C. vatandaşı birinci derece yakınlarının müraacat makamınca sistemden alınacak nüfus kayıt örneği,
7- Maliye Veznesi’ne yatırılacak 10 TL hizmet bedeli,
8- Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilemesi durumunda ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 39. maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı gerekmektedir.

www.arnavuthaber.com

Admin (info@arnavuthaber.com)

www.arnavuthaber.com Türkiye Arnavutlarına Yönelik Bağımsız İmece İnternet Yayınıdır

İlk yorumu siz yazın