Vaktinde tepeyi alamadığı için intihar eden Arnavut Komutan

Çiğiltepe’yi geri alma emrini Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya söz verdiği sürede gerçekleştiremeyince intihar etti.

Vaktinde tepeyi alamadığı için intihar eden Arnavut Komutan
Yazar : Tarih : Okunma : 1 Yorum

Vaktinde tepeyi alamadığı için intihar eden Arnavut Komutan

Albay Reşat bey, I. Dünya Savaşı’nda üstün kahramanlıkları ile dikkat çekti. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında yarbay rütbesi ile I. ve II. İnönü ve Sakarya muharebelerine katıldı. Son olarak 57. Tümen Komutanlığı görevine atandı.  Büyük Taarruz’un ikinci gününde Çiğiltepe’yi geri alma emrini Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya söz verdiği sürede gerçekleştiremeyince intihar etti.

Bundan 95 yıl önce işgal altındaki vatanı düşmandan kurtarmak için Türk Ordusu Taaruza geçmişti. Hazırlıklaar büyük bir gizlilik içinde yapılmıştı. Mustafa Kemal annesi Zübeyde hanım ile gizlice vedalaşıp cephe hattına gelmişti. 26 Ağustos sabahı Taarruza geçen Türk Ordusu kendisine verilen emirler göre düşman hattını aşmak, hedeflenen yerleri ele geçirip Yunan savunmasını çökertmek amacıyla var gücüyle saldırıyordu.

Annesi Arnavut olan Ziya Paşa’nın oğlu Albay Reşat bey Büyük Taarruz sırasında, Çiğiltepe’yi almakla görevli birliklerin komutanıydı. Albay Reşat bey Çiğiltepe’yi söz verdiği saatte alamaması üzerine intihar  eder. İntihar etmesinden kısa bir süre sonra Çiliğitepe Türk Ordusunun eline geçer. Bir milletin son ümitle varını yoğunu ortaya koyup oluşturduğu ordunun bu taarruzu başarması gerekiyordu. Üstlendiği büyük sorumluluğun bilincide olan bu kahraman komutan, tepenin alınamaması durumunda tüm ordunun zora düşeceğini çok iyi biliyordu. Kendisine emir verilen saate görevi başaramadığı için hayatına son verdi.

Ölümünden sonra Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası ile onurlandırıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından ailesine “Çiğiltepe” soyadı verildi.

Albay Reşat Bey’in Çiğiltepe’ye dikilen büstü. 

Albay Reşat Bey

Adını Türk edebiyatında sıkça duyduğumuz Ziya Paşa‘nın oğlu olarak İstanbul’da doğan Albay Reşat, 1896 yılında Harp Okulu’nu bitirmiş ve Türk’ün kurtuluş mücadelesi verdiği bir dönemdeki birçok savaşta başarıyla savaşmıştır.Önce Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nda, sonra Birinci Dünya Savaşı’nın Çanakkale cephesinde, sonra ise Muş ve Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunda çok büyük başarılar gösteren Albay Reşat, Mustafa Kemal Paşa‘nın takdiriyle birlikte madalyalar kazanmıştır.1918’de İngilizlere esir düşen Reşat Bey, daha sonra esaretten kurtulur kurtulmaz Aralık 1919’da Milli Mücadele’ye katılmak üzere İnebolu’dan “İstiklal Yolu” üzerinden Ankara’ya geçmiştir.

Reşat Bey, Mustafa Kemal Paşa tarafından 11. Kafkas Tümeni (sonradan 21. Tümen) Komutanlığı’na getirilmiştir. Yarbay rütbesi ile İnönü ve Sakarya muharebelerine de iştirak eden ve olağanüstü performans gösteren Reşat Beye, son olarak 57. Alay Komutanlığı görevi verilmiş; bizzat Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından, Büyük Taaruzun ikinci gününde, muharebenin ve de ülkenin-ulusun kaderini etkileyecek en kritik mevkide yeralan -Sincanlı Ovasından Dumlupınar’a kadar tüm yolların önündeki en stratejik engel olan- Çiğiltepe’yi düşmandan temizlemesi emredilmiştir.

Çiğilitepe Vakası

Ne var ki, bu tepenin onemini çok iyi bilen Yunan Başkomutanı Trikopis ise, en zinde kuvvetlerini, üstün ateş gücüyle bu tepeye yığmış; tahkimatı tamamlamıştır.

İşte, gerisini resmi kayıtlardan okuyalım:

27 Ağustos 1922 sabahı 57. Alay bu tepeyi kuşatmış, saat 10.30’da Mustafa Kemal telefonda komutana;

” Reşat Bey, bu önemli tepeyi ne zaman alacaksınız? ”

” Komutanım, yarım saat sonra alacağız. ”

” Başarılar diliyorum. ”

Mustafa Kemal (10.45):

”Düşmanın halen direndiğini görüyorum. Gözümüz o tepede, çok önemli.

”Komutanım tepeye düşman bir tümen yığmış direniyorlar. Ama alacağız komutanım, mutlaka alacağız.”

Mustafa Kemal (11.00):

”Reşat Bey’i istiyorum.”

”Komutanım Reşat Bey size bir mesaj bırakarak intihar etti. Okuyorum, komutanım: Yarım saat zarfında bu tepeyi almak için söz verdiğim halde sözümü yapamamış olduğumdan dolayı yaşayamam komutanım.”

Mustafa Kemal’in gözlerinden yaşlar boşanır:

”Allah rahmet eylesin, Reşat Bey büyük bir vatanseverdir”

11.45’te Başkomutanın telefonu çalar:“Çiğiltepe alınmıştır komutanım. Yüzlerce ölüsünü bırakan düşman Sincanlı Ovası’na doğru kaçmaktadır, arz ederim.”

45 Dakikalık gecikme için canından vazgeçebilecek kadar sözüne bağlı ve şerefli bir vatanseverdir.

 

İnsanın göz pınarlarındaki yaşın akmasına engel olamadığı, tüyler ürperten bu olayın kahramanı Albay Reşat, tepenin ele geçirilmesindeki 45 dakikalık gecikme için canından vazgeçebilecek kadar sözüne bağlı ve şerefli bir vatanseverdir. Milletini bir aile, vatanını bir ocak bilen bu yürekli kahraman vatanının geleceği için yaptığı onlarca hizmeti bile yeterli görmeyip, 45 dakika geciken zafer için kendini cezalandırmıştır.

www.arnavuthaber.com / Tarih&Kültür&Sanat

Admin (info@arnavuthaber.com)

www.arnavuthaber.com Türkiye Arnavutlarına Yönelik Bağımsız İmece İnternet Yayınıdır

Yorumlar 1