İSTRİA – ZADAR ve HIRVATİSTAN ARNAVUTLARI

Pula ve Zadar civarı 500 yıldır asimile olmadan kültürlerini korudular.

İSTRİA – ZADAR ve HIRVATİSTAN ARNAVUTLARI
Yazar : Tarih : Okunma : Yorum Yap

İSTRİA – ZADAR ve HIRVATİSTAN ARNAVUTLARI

Venedik Cumhuriyeti’ne ait olan İstria yarımadasın da 13. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar veba sebebiyle yerli nufüs azalmış, yarımadaya yerleşen slav nufüsu artmıştı. Yarımadası’nın nüfusunun azalması, Venedik Cumhuriyeti’ni bölgeye Arnavut yerleşimcilerle yeniden doldurmaya sevk etti. Karadağ, Kosova ve Arnavutluk’tan katolik Arnavutlar getirilip bölgeye yerleştirdi.

Zadar – İskenderbey Caddesi

Gelen Arnavutların konuştuğu Gegh lehçesi zamanla İstria İtalyancası ve yarımadada konuşulan çeşitli dillerin etkileşimi, Istrian Arnavut lehçesinin oluşumuna yol açtı. Aynı şekilde Zadar Arnavutçasıda etkilenmiştir. İki lehçede bugün konuşulmaktadır. İskenderbey dönemi sonrası yerleşen Arnavutlara Arbanasi adı verilmiştir.

Lehçenin hayatta kalan tek metni, 1830’larda yerel bilgin Pietro Stankovich tarafından yazılmıştır. Stankoviç, İncil’de geçen Müsrif Oğul hikayesini İstria Arnavutça’sı ile yazdı ve lehçenin küçük bir sözlük sayılabilecek kelime listesini hazırladı.

İstria yarımadası bugün Hırvatistan sınırları içinde bulunmaktadır. Hırvatistan’da 2011 sayımına göre 17500 Arnavut yaşamaktadır. Bunların %60 Müslüman %40 Katolik inanca sahiptir. Bu nüfus dili konuşan asimile olmamış Arnavutlardır. Büyük kısmı Yugoslavya zamanı yerleşmiştir.

https://youtu.be/RrYcNkiNmL8
Zadar şehrinde yaşayan Arnavutlar

Bu nüfusun bir kısmı Venedik egemenliği sırasında İstria, dalmaçya sahil ve adalara yerleştirilen Arnavutlardır. Bir kısmı Osmanlı ile savaş sonrası yerleşen Arnavutlardır. Bir kısmıda Yugoslavya dönemi ve sonrası yerleşen Arnavutlardır.

Günümüz Hırvatistan’da Venedik dönemi yerleşen Arnavutların büyük çoğunluğu dil konusunda asimile olmuştur. Fakat İstria yarımadası ve dalmaçya sahillerinde Arnavut kökenli olduğunu söyleyen ciddi bir nüfus vardır. Ayrıca Hırvatistan genelinde bugün Arnavut olduklarını belirtmeselerde Arnavut soyadına sahip pek çok aile vardır. (örneğin Bulaja, Mataija, Šolaja, Saraja, Suknajić , Rapajić), “-ez” (Kokez, Kekez, Ivez, Malez vb.) ve (Šimleša, Šimrak, Šinđo/a/n, Šintić, Kalember, Flego, Macura, Cecić, Kekić, Zotović bunlardan bazılarıdır.

Hırvatistan’da Arnavutları temsil eden tek siyasi parti , Ermina Lekaj Prljaskaj liderliğindeki Hırvatistan Arnavutları Birliği’dir. Ermina Lekaj Prljaskaj Hırvatistan meclisine de seçilmiş Arnavut temsilcidir.

ARNAVUTHABER

Admin (info@arnavuthaber.com)

www.arnavuthaber.com Türkiye Arnavutlarına Yönelik Bağımsız İmece İnternet Yayınıdır

İlk yorumu siz yazın