Arnavut Dayanışma Platformu Kuruldu

Lajmërim rreth themelimit së Platformës për Solidaritet mes Shqiptarëve:

Arnavut Dayanışma Platformu Kuruldu
Yazar : Tarih : Okunma : Yorum Yap

Arnavut Dayanışma Platformu Kuruluş Bildirisi

Arnavutlar Balkan coğrafyasının en eski topluluklarından ve tarihte Osmanlı İmparatorluğunun çok önemli bir topluluğudur. Osmanlı zamanında idare ve bürokrasinin omurgasını oluşturan, en güçlü topluluk Arnavutlardı. Arnavutlar Osmanlı’nın Balkanlar/Rumeli’deki en büyük gücü ve güvencesiydi.

Arnavut Halkı zor koşullar altında Balkanlar’da/kendi kadim coğrafyasında halen varlık mücadelesi vermektedir.
Bu sebeple; Türkiye, Arnavut halkı ile dayanışma içinde olmalı ve sorunlarına duyarlılık göstermelidir.

Arnavut Halkı ile dayanışma içinde olmak ve yüzyıllara dayanan kadim kardeşlik bağlarını güçlendirmek için Arnavut Dayanışma Platformunu kuruluşunu gerçekleştirme kararı aldık.

Arnavut toplumu bazı Balkan ülkeleri ve Rusya’da belirli çevrelerin desteklemiş oldukları panslavizm furyasının tehditi karşı karşıyadır. Bunu önleyici bir dayanışma Türkiye’nin bekası içinde gereklidir. Kaldı ki, Türkiye, altı milyonla, en kalabalık Arnavut nüfusunu/diasporasını barındıran ülkedir.

Türkiye’de halihazırda Balkanlar ile ilgili doğru ciddi bir haber alma sıkıntısı vardır. Bu sebeple Arnavut Dayanışma Platformu, Arnavut medyasının oluşması için destek sunmayı ve Arnavut medya kuruluşları arasında dayanışma sağlamayı da amaçlamaktadır.

Arnavut Dayanışma Platformu, Türkiye’deki Arnavut STK’lar arasında dayanışmayı tavsiye eder ve destekler.

Arnavut Dayanışma Platformu balkanlardaki Arnavut Halkı ve Türkiye’de yaşayan Arnavutlar ile dayanışma için katkı sunmak isteyen herkese açıktır.

Türkiye, bu sebeple kendine yönelecek tehditlere karşı Arnavut halkını destekleme ihtiyacındadır. Ortak gelecek, barış, huzur ve refah içinde yaşayan Balkanlar ve Türkiye için Arnavut toplumunun desteklenmesi elzemdir.

Arnavutlar Balkanlarda Türkiye’nin de/Müslümanlığın da geleceği ve güvencesidir.

Bu sebeple kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Arnavut Dayanışma Platformuna ortak duygu ve endişe hisseden herkesi katkı sunmaya davet ediyoruz. Birbirine rakip değil ortak gelecek için katkı sunan dayanışma plaformu, medya ve STK birliği gerekmektedir. Bunların herbiri birbirinden kıymetli ve değerli çalışmalardır. Biz Arnavut toplumunun ihtiyaç ve sorunları doğrultusunda faliyet ve çalışmalara şartsız destek vereceğimizi bildirir, Tüm STK ve medya ile işbirliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz.

Bu vesileyle; Kamuoyuna Arnavut Dayanışma Platformunun kuruluşunu saygılarımızla duyuruyoruz.

Arnavut Dayanışma Platformu

Kuruluş Komitesi


Lajmërim rreth themelimit së Platformës për Solidaritet mes Shqiptarëve:

Shqiptarët janë një ndër popujt më të lashtë të Ballkanit dhe një komunitet shumë i rëndësishëm në historinë e perandorisë Osmane. Shqiptarët kanë qenë bashkësia më e fuqishme që formonte vertebrën e administratës dhe burokracisë shtetërore osmane. Shqiptarët kanë qenë fuqia dhe garancia më e madhe për shtetin osman në Ballkan / Rumeli.

Populli shqiptar, ende sot, vazhdon në kushte të vështira luftën e tij për ekzistencë brenda kufijve të tij të lashtë etnikë.
Kjo është arsyeja përse Turqia duhet të solidarizohet me popullin shqiptar dhe të tregohet e ndjeshme për problemet me të cilat po përballet ky popull.

Prandaj ne kemi vendosur unanimisht që të themelojmë Platformën e Solidaritetit mes Shqiptarëve me qëllim forcimin e lidhjeve të vjetra vëllazërore që shtrihen ndër shekuj me popullin shqiptar.

Populli shqiptar sërish ndjehet i rrezikuar nga kërcënimi i frymës pansllaviste që shfaqin segmente të caktuara në disa shtete të Ballkanit dhe të Rusisë. Solidarizimi me qëllim parandalimin e këtij rreziku është i domosdoshëm për ekzistencën e Turqisë. Turqia është shteti në të cilin jeton edhe diaspora më e madhe shqiptare që kap shifrën gjashtë milion banorë.

Për momentin në Turqi ndjehet nevoja për një informim më real në lidhje me ngjarjet dhe zhvillimet në Ballkan. Për këtë arsye Platforma e Solidaritetit mes Shqiptarëve synon njëkohësisht mbështetjen për zhvillimin e medias shqiptare në Turqi dhe bashkëpunimin e tyre me insitucionet mediatike shqiptare në Ballkan.

Platforma për Solidaritet mes Shqiptarëve, mbështet bashkëpunimin mes shoqatave dhe organizatave shqiptare në Turqi.

Platforma e Solidaritetit mes Shqiptarëve është e hapur për bashkëpunim me çdo person që dëshiron të kontribojë për solidarizimin mes shqiptarëve të Ballkanit dhe shqiptarëve që jetojnë në Turqi.

Kjo është arsyeja përse Turqia duhet ta ndjejë të nevojshme mbështetjen që duhet t’i ofrojë popullit shqiptar ndaj kërcënimeve me të cilat ai mund të përballet. Mbështetja për popullin shqiptar është e domosdoshme për një Ballkan dhe një Turqi që synon një të ardhme në paqe dhe prosperitet mes popujve.

Shqiptarët janë e ardhmja dhe siguracioni i Turqisë dhe Islamit në Ballkan.

Për këtë arsye, janë të ftuar që të ofrojnë kontributin e tyre të gjithë ata persona që ushqejnë të njëjtat ndjenja dhe ndajnë të njëjtat shqetësime me Platformën e Solidaritetit mes Shqiptarëve. Kjo platformë solidariteti nuk është në kërkim konkurrence, por në ofrimin e kontributit të përbashkët me mediat dhe me organizatat e tjera simotra, secila prej të cilave janë një kontribut i vyer më vete.

Ne ju bëjmë me dije se do të mbështesim pa kushte çdo lloj aktiviteti dhe veprimtarie në drejtim të zgjidhjes së problemeve dhe përmbushjes së nevojave që ka populli shqiptar, duke qenë të gatshëm për bashkëpunim me të gjithë mediat dhe organizatat.

Me këtë rast, i bëjmë të ditur opinionit publik themelimin e Platformës së Solidaritetit mes Shqiptarëve.

Platformës për Solidaritet mes Shqiptarëve

Komiteti Organizata

Admin (info@arnavuthaber.com)

www.arnavuthaber.com Türkiye Arnavutlarına Yönelik Bağımsız İmece İnternet Yayınıdır

İlk yorumu siz yazın