REKLAM REKLAM

PLAV GOSİNE BOŞNAKLARI SOYİSİMLERİN KÖKENİ

1410 defa okundu kategorisinde, 03 Tem 2017 - 19:08 tarihinde yayınlandı
PLAV GOSİNE BOŞNAKLARI SOYİSİMLERİN KÖKENİ

PLAV GOSİNE BOŞNAKLARI SOYİSİMLERİN KÖKENİ

Boşnakça: Plav, Gusinje i Bosnjaci Porijeklo Prezimena
Arnavutça: Pllava, Gucia dhe Boshnjaket Origjina e Mbiemrave

Çeviren; Güner Eminoğlu

Plav ve Gosine aileleri

1.Şala aşiretinden olanlar
1.1 Omeragiç
1.2 Çauşeviç; Çauşeviç’ler Plav’a Yakova(Gjakove) Brovice köyünden 1861 yılında göç etmişlerdir.
Bugünkü Gosine’yi Ömeragiçler kurmuşlardır. 1455 yılında Osmanlıların buralara gelmesiyle İslam dinini ilk kabul eden kişi Ömer Aga Şalya olmuştur. Ömer Şalya Müslüman olmadan önce Katolik Arnavutmuş adı da Deda Şalya imiş. Ozamanın Osmanlı yönetimi Ömer Aga’ya Plav ve Gosine’de çok büyük ölçekte araziler tahsis edilmiştir. Ömer Aga’nın; Hasan Aga ve Tahir Aga adında iki oğlu varmış. Hasan Aga, Gırnçar nehri yakınlarında Gosine’de ev yapar daha sonra da Ömeragiç mahallesini kurar. Kardeşi Tahir Aga ise Plav’da ömeragiç mahallesini kurar. Ömeragiçler Osmanlılara sadık oldukaları için Osmanlı devlet yetkililerinden büyük saygı görmüşlerdir. Eski İlir kabileleri de Ömeragiçlere büyük saygı duymuşlardır. Ömer Aga Osmanlıya sadık olduğu için çocuklarını İstanbulda okutmuş ve dizdar olmuşlardır. 1461-1590 yılları arasında Plav, Gosine ve Bihor’u yönetmişlerdir. Ömeragiçler Şalya soyadlı İlir soyundandır. Millet olarak kendilerini Boşnak hissetmektedirler.

Şala’lar Brezojevic’e Arnavutluktan gelmişlerdir.

2.Gosine ve Plav’da ki Türk aşiretleri.

2.1. Başagiç
2.2. Bumbareviç
2.3. Kapidziç
2.4. Hodziç
2.5. Koke – Anadoludan
2.6. Pejiç
2.7. Selimoviç
2.8. Cauşeviç, Gosine’de
2.9. Şehoviç
2.10. Bardakçiç – (Bazılarına göre Kuç’dan gelmişlerdir)
2.11. Bander – eskiden İsmailoğulları olarak bilinirler, kökleri Anadoludan.
2.12. Çirkoviç, bunların bir dalı da Cutolar ve Olevler – kökleri Anadoludan.
2.13. Biruliç – Plav’da
2.14. Smakoçeviç
2.15. Sadiç
2.16. Şestoviç – Gosine’ye Pjelopolje’nin Kicevo(Kitsevo) köyünden göç etmişlerdir.
2.17. Şabanagiç
2.18. Redzepagiç
2.19. Paşagiç

1461 yılının Osmanlı defterlerine göre Gosine’nin kurulmasından itibaren Gosineye Türk kabileleri yerleşmeye başlamışlardır. İşkodra Valisi 1590 yılında Horosanlı Veli Aga’yı Plav ve Gosine’nin yöneticisi olarak atadığında ömeragiçlerin devri sona ermiştir. Veli Bey’in 3 oğlu varmış; 1:Ahmet Bey (Şabanagiçler Ahmet Bey’in soyundandır.) 2.Recep Bey.(Redzepagiç’ler Recep Bey’in soyundan gelir.) 3.İbrahim Bey. (Paşagiç’ler İbrahim Bey’in soyundandır.)
İbrahim Beyin soyundan Gosine’de sadece bir aile kalmıştır. Paşiç soy ismiyle Celadin Bey ve Mustafa Bey. Recep Beyin soyundan ise Redzepagiç soy ismiyle binlercesi var. Şaban Bey’den ise kimse kalmamıştır. Redzepagiç’ler Türk soyundandır, günümzde ise kendilerini Boşnak hisetmektedirler. Islam dininin yayılması konusunda çok büyük etkileri olmuştur.
Redzepagiç’ler Vırmos dan Sjenica’ya kadar tam 400 yıl hüküm sürmüşlerdir. Redzepagiç soyundan gelen 3 paşa bilinmektedir; İbrahim Paşa, Mehmet Paşa ve Ali Paşa. Bihor da ki Çorapaşiç’ler ve Hajdarpaşiç’ler ve İpek’de(Peje/ Kosova) ki Mahmutbeyoğullarıyla de dostluk ilişkileri içerisinde olmuşlardır. Günümüzde İpek’de ki Begolli’ler Mahmutbeyoğullarının soyundandır. Eski halk geleneğine göre bu bölgede Kürt Mehmet ve kardeşi Kürt Ali Bey de anılmaktadırlar. Kürt terimi bile askerleriyle birlikte Osmanlı devlet memuru olarak bir yerlerden geldiklerini kanıtlamaktadır.
Lakin bazı kayıtlara göre Gosineli Ali Paşa veya Ali Paşa Şabanagiç’in soyu Arnavutluğun kuzeyinden geldiğini yazmaktadır. Kayıtlarda Veli ismiyle birinin adı geçmektedir. Veli adında ki bu kişinin Süleyman, Şaban ve Recep adında 3 oğlu olduğunu yazmaktadır. En yaşlısı olan Süleyman’nın soyundan; Sulejmanpaşiç veya sadece Paşiç olarak bilinenler gelmektedirler, bunlar Gosine’de yaşamaktadırlar. Gosineli Ali Paşa (Ali Pashe Gucia) ise Şabanagiç soyundan gelmektedir. Recep’in soyundan ise Recepagiçler gelmektedirler. O kayıtlarda belirtilenler şunu teyit etmektedir ki; Şabanagiç ve Recepagiç aileleri arasında akrabalık bağları yüzünden henüz kız alıp vermeler olmamıştır.
Gosine’li Ali Paşa Gosine’den Budimlje’ye kadar ki bölgede tam 44 yıl hüküm sürmüştür. Ondan daha uzun süre sadece Kral Nikola hüküm sürmüştür. Gosineli Ali Paşa’nın babası Hasan başarısızlığı yüzünden bu bölgede sadece 1 sene hüküm sürebilmiştir. Hasan bey Djul(Gül) beyin oğludur Djul (Gül)da Mehmet beyin oğlu.

2.20.Muljkoviç’ler Cirikoviç’e Anadoludan gelmişlerdir.

3.Kuçi’den ve Kuçi Aşiretinden olanlar

3.1.Bardakiç
3.2.Şabanagiç
3.3.Redzepagiç
3.4.Paşiç
3.1.Bardakiç’ler Şçepala kolundan olup, Gosine’ye göç etmişlerdir.
3.2.Şabanagiç’ler İşkodra yakınlarından Grijemir’den göç etmişlerdir.
3.3.Redzepagiç’ler Kuçi’den Gosine’ye göç etmişlerdir. bir kısmı Şabanagiç olarak bilinir. Plav’dakiler Redzepagiç-Grediç olarak da bilinir, bazıları ise Dizdareviç, daha sonra ise Rozaje’ye Şabanagiç olarak göç etmişlerdir. Prnjavor’da ise Redzepagiç olarak bilinirler.
3.4.Paşiç’ler Veli Bey’in nesli ise İşkodra civarlarından gelmişlerdir.
3.5.Çekiç’ler Kuçi Burza’dan Graçanica(Kaçanik Boğazı) ve Plava’ya göç etmişlerdir.
3.6.Radonçiçler; Gosinedekiler Adzijatoviç kolundandır.
3.7.Koljenoviç
3.8.Lukoviç’ler Kuçi’den göç etmişlerdir. Radonçiç ve Vujoşeviç kolundandır.
3.9.Abdiç’ler
3.10.Paşiç’ler
3.11.Malagiç’ler

Radonçiç’ler ve Kolenoviç’ler Gosine’ye 1636 yılında göç etmişlerdir. Kuçi aşireti İlir soyundan gelmektedir. Kendilerini Boşnak olarak hissetmektedirler. Lukoviç’ler, Abdiç’ler, Rasiç’ler ve Malagiç’lerle akrabadırlar. Aynı yıl İslam dinine geçmişlerdir. Şabanagiçlerin Bey’i tarafından Bor dağı da bunlara hediye edilmiştir. Lim vadisi’nin en büyük kabilesidir. (Koljenoviç’lerle birlikte 10000 civarında bir sayı olarak varlıklarını sürdürmektedirler) Kabilenin çok sayıda eğitmli insan sayısı var. Koljenoviç kabilesinden Osmanlı İmparatorluğunun büyük askeri strateji uzmanı olarak Cafer Paşa bilinmektedir.
3.12.Nakaçeviç’ler; Kuçi’den Mrnjaçeviç kolundan ve Mitroviça’dan Gosine’ye 1645 yılında göç etmişlerdir. İlir soyundan gelmektedirler. Aynı yıl İslam dinine geçmişlerdir. Kendilerini Boşnak olarak hisetmektedirler.
3.13.Sujkoviç’ler( Kuçi) ,daha sonra şu soy ismileriyle de bilinmektedirler; Neculoviç, Redziç, Mekuliç-Mekuloviç, Uliç(Gosine’de), Şarkinoviç, daha sonra ise Plav’da Mekuliç daha da sonra 1913 yılında Mekuli olarak bilinmektedirler.
3.14.Kurtagiç’ler; Kuçi Pasuljeviç kolundandırlar. Gosine’ye göç etmişlerdir bazıları Seferagiç olarak da bilinmektedirler.
3.15.Şarkinoviç’ler; Kuçi’den Plav ve Brezojevic’e 1820 yılında göç etmişlerdir.
3.16.Kikoviç’ler Kuçi’den Pilava’ya 1660 yılında göç etmişlerdir.
3.17.Bajroviç’ler
3.18.Biçiç’ler-Gosine de
3.19.Laliç’ler Kuçi’den gelmişlerdir.
3.20.Mrkuliç’ler kökenleri Kuçi, Gosine ve Plav’a göç etmişlerdir.
3.21.Şaboviç’ler 1878 yılında bir kısmı Plav’a ve Gosine’ye yerleşmişlerdir. Bir kısmı ise Bijelo Polje ve Rozaje’ye göç etmişlerdir.
3.22.Redziç’ler Suljkoviç’lerin bir kolu.
3.23.Redzematoviç’ler Kuçi’den Plav yakınlarında ki Prnjavor’a 1860 yılında göç etmişlerdir.
3.24.Feroviç’ler Plav ve Bijelo Polje’ye bir kısmı Şaboviç olarak Luhar’ların kolu Kuçi Fundine’den gelmişlerdir.
Sujkoviç, Kurtagiç, Sarkinoviç, Kikoviç, Bajroviç, Biçiç, Laliç, Mrkuljiç, Saboviç, Redziç ve Redzematoviç’ler Plav ve Gosine’ye 1595 yılı arasında yerleşmişlerdir. Kuçi kabilesine mensuplar. Kökleri İlriler’den gelmektedir. Aynı yıl İslam dinine geçmişlerdir. Kendilerini Boşnak hisetmektedirler. Çok bilinen kahramanları; Ramo Sujkoviç, Ömer aga ve Zejnil aga Kurtagiç, Murat Bajroviç, Mehmed ve Jusuf Laliçiç, Dino Mrkuljiç, Jakup ve Hasan Feroviç (Yakup Ve Hasan Ferri Arnavut tarihinde de iyi biliniyorlar). Başiç, Jevriç ve Laliç’ler 1850 yılında Gosine’ye yerleşmişlerdir. Kökleri İlirlere dayanır. Kendilerini Boşnak hisetmektedirler.


3.25. Nekoviç
3.26. Miljeviç
3.27. Hadžialjeviç
3.28. Gaçeviç
3.29. Damjanoviç
3.30. Ðurkoviç
3.31. Ðukanoviç

Nekoviç, Miljeviç, Hadzialjeviç, Gaçeviç, Damjanoviç, Djurkoviç ve Djukanoviç’ler 1711 yılında Kuçi’den gelmişlerdir. Kökenleri İlir’dir.Kendilerini Boşnak hisetmektedirler.

3.32. Piroviç – Kuçi’den 18 asırda bir kısmı Gosine’ye bir kısmı ise Sırbistan’a göç etmişlerdir.
3.33. Medunjani – Daha sonra Beşkoviç olarak bilinenler Gosine’ye Kuçi Meduna’dan gelmişlerdir, diğer bir kısmı ise Rozaje ve Dokagin bölgesinin doğusuna yerleşmişlerdir.
3.34. Beškovic – Dreşkoviç olarak da biliniyorlar Plava Kuçi Meduna’dan gelmişlerdir.
3.35. Suljiç
3.36. Pepiç – Kuçi/ Djurdjeviç’den Vujoşeviç’lerin kolu olarak Plava’ya yerleşmişlerdir, Gosine’de İbriçeviç olarak da bilinmektedirler.
3.37. Kuçeviç – Plav Prnjavora Kuçiden gelmişlerdir.
3.38. Derviševiç – Kuçi/Zatrjebac’dan. Bir kısmı Plava, Laza, Grnçar ve Gosine’ye. Bir kısmı da oradan Berane’ye geçmişlerdir.
3.39. Nuševiç – Kuçi /Krivo Dol’dan, Plav ve Gosine’ye geçmişlerdir..
3.40. Krciç – Plav ve civarına 1860 yılında Kuçi’den gelmişlerdir.Kuçi Govorkoviç kabilesindendirler..
3.41. Miljeviç – Kuçi Ledina’dan gelmişlerdir.
3.42. Neljeviç-Neljkoviç, Gosine’ye Kuçi Ubala’dan gelmişlerdir, Mrnjavçeviç kolundandırlar..
3.43. Jakupoviç –
3.44. Seferagiç – Kurtagiç kolundandırlar.
3.45. Džurliç – Kuçi’den
3.46. Dreškoviç – Kuçi’den
3.47. Hadžijiç-Baletiç – Plav’a, Kuçi’den
3.48. Husoviç – Meteh/Plav’a Kuçi’den
3.49. Mackiç – Kuçi’den Podgorica’ya, sonra da Plav / Meteh ve Prnjavor’a geçmişlerdir.
3.50. İbriç – Kuçi Maçkiçler kolundan.
3.51. Purišiç – Jabuke ve Kuçi’den gelmişlerdir, Marima, İvançeviç (Cucoviç’ler de bunlardandır) ve İvanoviç’lerle akrabalıkları var. Fundina’da Kuçi olarak bilinmektedirler, Plav’da ise Beruliç olarak bilinmektedirler.
3.52. Beruliç
3.53. Reckoviç – Plav’a Kuçi’den gelmişlerdir
3.54. Palavrtiç-Palavrt – Gosine, Gorna Rzanica ve Dokagin’e Kuçi’den gelmişlerdir.
3.55. Grgoviç-Plav’a Kuçi’den gelmişlerdir.
3.56. Hadžimušoviç – Plav’da ki Feroviç(Ferri), Duroviç, Jadadiç ve Şaboviç’lerin akrabalardırlar..
3.57. Jadadiç – Plav.

4. Bjelice’den gelen aileler

4.1. Bektaševiç – Dolja ve Kruşevo da
4.2. Lonçareviç – Bekatşeviç’ler gibi eskiden Miliç.

1495 yılının sonlarında Bektaşeviç’ler Crnojeviç nehri yakınlarından Gosine’ye yerleşmişlerdir. Gosine’ye Müslüman olarak gelmişlerdir. İlir’lerden gelmektedirler, kendilerini Boşnak olarak hisetmektedirler. Muliç ve Kobiliç’ler Bektaşeviç’lerle aynı soydan gelmektedirler. (Abdullah Bektaşeviç’in oğlu Eyüp Bekteş Gosine doğumludur. Atatürk zamanında Almanya’da Yüksek Askeri Sanayi okullarında eğitim görmüş.1929-1933 yılları arasında Türk hükümetinde bakanlık görevinde bulunmuştur)
Eski soy isimleiyle Miliç veya Memçeviç olarak 3 kardeş Cetinje Bjelica’dan Kuçi Banjkanje’ye Nektaş ve Bektaşeviç olarak geçmişlerdir. Bunlardan biri daha sonra Gosine’ye geçer,daha sonra da bunun soyundan diğerleri Novi Pazara geçer.

5.Hersek kökenli aileler

5.1.Çekiç

Çekiç’ler 1625 yılında Hersek’den Gosine’ye göç etmişlerdir. Ban Kulin ve Stjepan Herceg(Hersek) zamanında ki bu asilzade aile İlirlerden gelmektedir. Kendilerini Boşnak olarak hisetmektedirler. 1540 yılında İslam dinine geçmişlerdir. Çekiç’ler Gosine’ye yerleşmeleriyle birlikte Şabanagiçlerin Beyi; Valuşnica dağını Bugünkü Çekiçler camiinden başlayarak Ali Paşa kaynaklarına kadar ki araziyi Çekiç’lere tahsis etmiştir. Süvarilerin en iyileri Çekiçler’dendi. Kahramanlıklarıyla ün yapmışlardı. En iyi müzisyenler, şarkıcılar, tüccarlar ve zanatkarlar Çekiç’lerden çıkıyordu. Osmanlıların yürüttükleri tüm savaşlarda; Gosine’den Yemen’e, Gosine’den Budin’e, Gosine’den Mora’ya, Gosine’den Kafkas’lara kadar tüm savaşlarda Çekiç’ler yer almışlardır.

 

6.Hotiç(Hoti)

Hoti’ler Gosine’ye 1645 yılında gelmişlerdir. Kökenleri İlir dir. Ulus olarak kendilerini Boşnak hisederler. Aynı yıl İslam dinine geçmişlerdir. Hem Kraliçe Teuta zamanında hemde Osmanlı zamanında çok büyük savaşçı olduklarını kanıtlamışlardır. Gosine’de Hoti’ler çok büyük bir kabile olarak bilinirler. Gruda, Nikoçeviç ve Kastrati’ler ise azınlıktalar.

7.Gruda

Gruda’lar Gosine’ye 1645 yılında gelmişlerdir. Kökenleri İlir dir. Kendilerini Boşnak olarak hisederler. Aynı sene İslam dinini kabul etmişlerdir. Tuzi Gruda’da Ðon(Gjon)Suma torunları olarak bilinirler. Gosine ve Plav’da yaşamaktadırlar.

8.Kastrati

Kastrati’ler Gosine’ye 1645 yılında gelmişlerdir. Kökenleri İlirdir. Kendilerini Boşnak hisederler. Aynı yıl İslam dinine geçmişlerdir. Gosine, Vişnjova ve Kruşevo’da yaşamakadırlar.

9.Leja(Lezhe) kökenli aileler

9.1.Başiç’ler Plava ve varoşlarında Arnavutluk Lezhe/Basha’dan göç etmişlerdir. Burada bir kısmı Başiç veya Balşiç olarak bilinmektedirler. Gosine’de de aynı soyismileriyle bilinmektedirler. Bir kısmı buradan Bijelo Polje’ye yerleşmişlerdir.
9.2.Jevriç .Anne tarafı İbranidir. Başiç ailesinden gelmektedirler.
9.3.Laliç. İşkodra’dan Plav/Bogajevic’e yerleşmişlerdir.

Başiç,Jevriç ve Laliç’ler Gosine’ye 1550 yılında Arnavutluk Lezha’dan göç etmişlerdir.Kökenleri İlir dir.Kendilerini Boşnak olarak hisederler.
10. Klimente(Kelmendi) kökenli aileler
10.1.Baliç
10.2.Musiç
10.3.Canoviç
10.4.Vukelj
10.5.Ljajiç
10.6.Musiç – Kelmendi’lerden
Baliç, Musiç ve Canoviç’ler Kelmendi aşiretindendir. Kökenleri İlir dir. Kendilerini Boşnak hisederler. Vuklja’dan Gosine’ye 1698 yılında göç etmişlerdir

Vukelalılar Gosine’ye 1675 yılında Vukel’den göç etmişlerdir. Kökenleri İlir dir. Kelmendi aşiretine mensup. Kendilerini Boşnak hisederler. Çok bilinen kahraman İbro Vukelj bu kabiledendir. 1879 Noksice savaşında ve 1911 Grebena savaşında da yer almıştır. Şabanagiçlerin Beyi Dolja köyünü bu kabileye hediye etmiştir.

10.6.Rekoviç.Rekoviç’ler Plav / Bogajic’e 1858 yılında gelmişlerdir. Arnavutluk Kelmendi aşiretinden.

10.7.Rugovci.Rugovci’ler Rugova Kelmendi aşiretinin kolu. Gosine’nin Akanja , Vişnjevo ve Vojno Selo köylerinde yaşamaktadırlar.

11.8.Lekoviç.Lekoviç’ler Gosine Yukarı Rzanica ve Vojno Selo’da yaşamaktadırlar. Kökleri Kuzey Arnavutluk Kelmendi aşiretinden.

11.9.Saliç’ler Kelmendi aşireti Gosinede yaşamaktadırlar..

10.10.Sinanoviç. Sinanoviç’ler Plav’da yaşamaktadırlar. Eskiden Kuteviç olarak da bilinirler. 16.asırda Kuçi’de yaşamışlardır.

10.11.Vuçetoviç-Vusanj Ðurica nehri yakınlarına ve Vusanje köyüne Kuçi /Vukel köyünden göç etmişlerdir. Kelmendi aşiretinden.

11. Bokeci kökenli aileler

11.1 Deljani. Kökleri Hersekten gelmektedir.
11.2.Luceviç’ler Kuçi/Aşağı Zatrjebac’dan Gosine/ Kruşevoya yerleşmişlerdir.
11.3.. Pjetroviç, Ðuravcevica (Bonkeca) kolundan. Bonkec ,Budeca, Zatrejbac’dan Gosine ve Plav’a 1861 tarihinde göç etmişlerdir.
11.4.Ferhatoviç. Zatrjebac’dan Ferhatoviç ve Bonkeciler Gosine ve Plav’a gelmişlerdir.
11.5. Ðeşeviç -Plav ve Bojgancide yaşamaktadırlar.

12 Piper kökenli aileler

12.1.Piroviç-Duçiç ve Kuçiler 18.asırda Gosine ve Sırbistana göç etmişlerdir.
12.2.Şujac veya Şujica Priper’dan Gosine’ye yerleşmişlerdir.
Piroviç ve Şujica’lar Gosine’ye 1711 yılında yerleşmişlerdir. Kökenleri İlir’dir. Kendilerini Boşnak hisederler.
12.3.Jasaviç-Noviç kolundan. Plava/ Prnjavor’a yerleşmişlerdir.
12.4.Todiç-


13. Kökeni Bilinmeyenler
13.1. Srdanovic – Plav’da Velika ve Komorani. Gosine’de Meteh ve Jari. Akrabaları Kosova / İpek İstrince’ye 1885 yılında yerleşmişlerdir.
13.2. Ahmetoviç- Gosine
13.3. Ibrahimagiç – kökenleri İşkodra
13.4. Kobiliç – Gosine
13.5. Juleviç – Gosine
13.6. Hadzialjeviç – Gosine
13.7. Toskiç – Grnçar/Gosine
13.8. Ahmetmuliç-Plav
13.9. Aksaliç (Haskaliç) – Plav ve Skic bölgesi, Brezojevic, Prnjavor’dan Kolaşin’a 1880 yılında gelmişlerdir. Luge ve Murino Yukarı polimlje.
13.10.Bajraktareviç- Plav ve çevresi.
13.11.Bakoviç – Prnjavor/Plav
13.12. Cecunjanin – Bogajici/Plav
13.13. Deşiç – Plav
13.14. Gutiç – Komorac ve Prnjavor
13.15. Hadzoviç-Mujovici – Plav.
13.16.???? İşkodra gölü Zabljak’dan Plav’ya gelmişlerdir.
13.17. ???
13.18. Kolaşinac – Kolaşin’dan Plav’a yerleşmişlerdir.
13.19. Markoviç – Vojno Selo, Plav
13.20. Mehmedoviç – Vojno Selo, Plav
13.21. Metjahiç – Hakanje, Vojno Selo, Plav.
13.22. Mustafaliç – Plav
13.23. Şahmanoviç – Plav yakınlarında Zavrşje ve Ðuriçka Nehri .
13.24. Šiljkoviç-Behroviç – Plav
13.25. Selimanjin – Plav
13.26. Šarovoviç – Plav, Ðuricka Nehri, Bogajici.

14.Bratonoziç
14.1. Muminoviç – Rastoke den (Nikşiç) Brskutu’ya,Cadenoviç kolundan Plav’a.
14.2. Durakoviç – Bukumir dan Plav ve Gosine’ye
14.3. Novoviç – Jablan dan Bratonoziç Gosine’ye
14.4. Ziljkiç – Bratonoziç’den Cadenoviç kolundan Pilava ve Vojno Selo’ya geçmişlerdir..

15. Bjelopavliç
15.1.Toşiç – Prnjavorda ki Peşiçlerin kolundan.
15.2.Kadiç-Kadiçlerin kolu Mulamekiçlerdir.
15.3.Mulamekiç
15.4.Başuljeviç- Bir kısmı Kuçi ve Zatrjebac diğer bir kısmı ise Plav ve Berane çevresine yerleşmişlerdir.
15.5.Pupoviç- Kokenleri Vrşemac/ Bjelopavliç dayanır. Kuçi’de yaşamış Peşiçlerin bir kolu, Prnjavor ve Plav çevresine yerleşmişlerdir.
15.6.Kojiç-Bjelopavliç kökenleri Bjelopavliç Jovanoviç’den gelir Paşiçlerin kolundan. Pupoviçlerle birlikte Plav çevresine yerleşmişlerdir.

16. Yerli aileler
16.1. Jaroviç

17. Vasojeviç
17.1. Kaçamakoviç – Çulafiçlerin kolu. Vasojeviç’den Plav’a yerleşmişlerdir.
18. Cuce
18.1. Kandiç – Kandiçler, Elezoviçler ve Draganiçler üç kardeşin soyundan gelmektedirler. Kandiçler Meteh ,Skic ve Komorac’da yaşamaktadırlar.

19. Rovçan
19.1. Markişiç,Vojno Selo ve Plav’da yaşamaktadırlar.

20.Ceklin(Crnojeviç Nehri)
20.1.Osmançeviç (Ðuriç) Crnojeviç nehri civarlarından eskiden Ðuraşeviç. Plav/Prnjavor’da yaşamaktadırlar. Bunlardan Plav’da Osmançeviçler yaşamaktadırlar.
20.2.Gavazoviç.
20.3.Osmançeviç.

Gosine mahallelere ayrılmaktadır. En eski mahallesi Omeragiç mahallesidir. Bektaşeviç, İbrahimagiç, Çekiç, Radonçiç ve Hotska mahalleleri daha sonra yapılmışlardır.
Gosineliler ve Plav’lılar; Bosna yönetimi esnasında kendilerini en iyi durumda hisetmişlerdir çünkü aynı din, dil ve kan bağları yüzünden birbirleriyle daha iyi kaynaşabilmişlerdir.
Bu veriler ve kayıtlar 1852 yılında İstanbulda yayılanan ” Kosova Vilajeti Coğrafyası” kitabının ”Karadağ ve Ordu” başlıklı yazısından alınmıştır. (Kara Dağ ve Halk ,sayfa;78, 79, 80, 81, 82 ve 83. Kitabın yazarları: Rifat Basa ve Salih Akay. Kitap eski Türkçe ile yazılmıştır)
Bütün tarihi kaynaklar Boşnaklar, Arnavutlar ve Karadağlıların İlir soyundan olduklarını kanıtlamaktadır. Arnavutların bir kısmı asimile olup Sırplaşmışlardır. Sırplaşan Arnavutlar: Nemanjiç’ler, Balşiç’ler, Mrnjaçeviç’ler, Crnojeviç’ler, Bjelopavloviç’ler, Karadjordjeviç’ler, Kastratoviç’ler, Vasojeviç’ler v.d. İlir kabilelerinin çok büyük oranda asimilasyonu Rus ve İstanbul Patrikanelerinin etkisiyle yapılmıştır.

Not: Bu veriler ve kayıtlar Osmanlı defterlerinden alındıkları için bazı yerlerin adları günümüzde ki isimleriyle birebir olmayabilir.

Kaynak:
http://www.bosanskehistorije.com/historija/36-etimologija/1187-plav-i-bosnjaci-porijeklo-prezimena
<https://ipmcdn.avast.com/images/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif>
<https://ipmcdn.avast.com/images/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif>

Haber Editörü : Tüm Yazıları
www.arnavuthaber.com Türkiye Arnavutlarına Yönelik Bağımsız İmece İnternet Yayınıdır
Yorum Yaz